TAMISEMI News And Announcements

TAMISEMI News And Announcements, TAMISEMI Latest News And Announcements; See details on TAMISEMI Latest News And Announcements 2021/2022

TAMISEMI Latest News And Announcements;

For current news and announcements visit our official website but for inquiries regarding academics, kindly contact our helplines for further assistance

Contact  TAMISEMI | Mawasiliano Ya Tamisemi

Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa

Postal Address: 1923 Dodoma – Tanzania, Afrika Mashariki

Telephone: + 255 (26) 232 1 234

Mobile:

Email: [email protected].tz